2015/10: Mimarlığın neye muktedir olduğunu araştırmak… / Mimarlık Konuşmaları 33 / İKU-İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Konuşmaları / IKU

2015/10: Memory Marathon / Kuzguncuk ve bostan / YAP / istanbul modern

Saturday, October 3, 2015. 11:00 - 18:00 Within the scope of YAP: Young Architects Program, Istanbul Modern presents a marathon...