2002: 8. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / feneryolu sabit pazarı için

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2002/04: ekoloji ve mimarlık / panel

19 Nisan 2002 CUMA Saat: 18.00-20.00 PANEL Konu : Ekoloji ve Mimarlık... Çevreyi kullanan bir mimarlık Konuşmacılar : Deniz ASLAN...

2001/05: yıldız buluşması / eleştiri

MİMARLIK, MİMARLIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ (Mİ ?) YILDIZ BULUŞMASI* SONRASI MİMARLIK ORTAMINA, MİMARLIĞI YENİDEN OKUMAYA YÖNELİK SORULAR... (Yıldız Buluşması Tasarım...

2001/02: afet bölgelerinde demontabl okul yapıları / sempozyum-sergi

_ etkinlikte yer alan proje-afet bölgelerinde demontabl okul yapıları- hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

2000/05: mimar neye yarar? / görüş-değerlendirme

Mimar neye yarar? “ ...kendimi, sosyal bir varlık olarak kavrayabilmek için mimar neye yarar ? sorusunu sormam gerekiyordu... ” bu...

2000/05: konut politikaları ve uygulamaları / sempozyum

KONUT POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU TÜRKİYE VE FRANSA ÖRNEKLERİ 1950-2000 24-25 MAYIS 2000 TAŞKIŞLA 109 İZLENİMLERİ Sempozyumun 1.gün sonunda Fransız...

2000: 7. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / duvar-durak

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2000: 7. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / afet bölgelerinde demontabl okul yapıları

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

1998: 6. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / tekirdağ’ da ev

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

1998: 6. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / TMÖB

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız. _ TMÖB ile ilgili diğer görseller için tıklayınız.