GİRİŞ HAKKINDA ÖDÜLLER PROJELER YAYINLAR İLETİŞİM
BOSTANA ALTERNATİF PROJE GİRİŞİMİ / Kuzguncuk/İstanbul  2011
Tasarım Ekibi
BOĞAÇHAN DÜNDARALP, TÜLAY ATABEY ONAT, BERNA DÜNDARALP, LALE CEYLAN
Program
ETKİNLİK ALANI
İnşaat Alanı
15400 m²
İşveren
PROJE GİRİŞİMİ
İşbirlikçi
KUZGUNCUK RESIDENTS
Mühendisler
Soru
MİMARLARIN SOSYAL BİR AKTÖR (KATALİZÖR) VE MİMARLIĞIN BİR İLETİŞİM ARACI OLDUĞU BU ÇALIŞMA İLE; ALTERNATİF OLUNAN PROJENİN HEM YAPISAL DURUMUNA HEM DE KENTTEKİ BİR ALANIN ‘DEĞER’İNE İLİŞKİN BUGÜNÜN KENT POLİTİKALARI, KENTLEŞME MODELLERİ ÜZERİNDEN YENİ BİR MÜZAKERE ALANI AÇILARAK, BU ALANA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN ‘TEK BİR MODEL’ ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAĞI GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR.