GİRİŞ HAKKINDA ÖDÜLLER PROJELER YAYINLAR İLETİŞİM
A.O.B / Antalya  2007
Tasarım Ekibi
BOĞAÇHAN DÜNDARALP
Program
KONUT VE TİCARİ YAPI
İnşaat Alanı
5858 m²
İşveren
AYT GROUP
İşbirlikçi
Mühendisler
Soru
ANTALYA' DAKİ YENİ TİCARET AKSI ÜZERİNDE BULUNAN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ TİPLEŞEN, İKLİM VE YERLE İLİŞKİ KURMAYAN YAPI GRUPLARINA ALTERNATİF, O BÖLGEDE APARTMAN VE TİCARİ YAPI TİPOLOJİSİ NASIL FARKLILAŞTIRILABİLİR?