GİRİŞ HAKKINDA ÖDÜLLER PROJELER YAYINLAR İLETİŞİM
URETKEN TOPOGRAFYA / Ankara  2013
Tasarım Ekibi
BOĞAÇHAN DÜNDARALP,BERNA DÜNDARALP,ÇAĞRI HELVACIOĞLU
Program
TEKNOKENT KENTSEL TASARIM
İnşaat Alanı
110.000 m²
İşveren
ODTÜ TEKNOKENT
İşbirlikçi
ARZU NUHOĞLU PEYZAJ TASARIM
Mühendisler
Soru
ODTÜ TEKNOKENT’İN 4 FARKLI KARAKTERİNİ ( YAPISAL YERLEŞİM, TEPE, SAZLIK, ORMAN) BARINDIRAN MEVCUT TOPOĞRAFYASI, YAPISAL KATMANLARIN ZAMAN İÇİNDE EKLEMLENE EKLENE GELİŞTİĞİ BİR DOKU ÜRETMİŞTİR. BU DOKU İÇİNDE OLUŞAN İLİŞKİLER YENİDEN YORUMLANARAK; KATMANLAR ARASI YENİ İLİŞKİLER VE KİMLİK ÜRETEBİLECEK ‘YENİ BİR TOPOĞRAFYA’ NASIL ÜRETİLEBİLİR?