2002/01: gökhan avcıoğlu / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 22-01-2002 17:46 #70 bogachan dundaralp Gökhan Avcıoğlu, medyayı oldukça iyi kullanan bir mimar...Pek çok yayında projeleri, söyleşileri, kişisel metinleri...

2001/12: emre arolat / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 25-12-2001 12:05 #12 bogachan dundaralp Kalamış'taki konut blokları üzerinden... merhaba, Kalamış'taki konut bloğu, çevresindeki yapılaşmalardan yükseklik ve büyüklük bağlamında...

2001/11: uğur tanyeli / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 19-11-2001 13:33 #11 bogachan dundaralp nesnesini kaybeden mimar... Günümüz Türkiye ortamında,eklenen her yeni kuşak, giderek kendi üretim nesnelerini,(mimarlık pratiği...

2001/10: han tümertekin / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 05-11-2001 13:41 #21 bogachan dundaralp optimum evleri üzerine... birinci sorum: Optimum evlerini, önceki çalışmalarınız bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyu...
1 6 7 8 9