Biz

“mimarlığın neye muktedir olduğunun sınırlarını araştırmak”

Sorular:


Küreselleşme çağını yaşarken (bağlam-anlam ekseninde) bugünün yerelliği nedir?
Kent, ‘ilişkisel mekan’ jeneratör olarak mimarlık için yeni bir öğrenme modeli olabilir mi?

Bugünün çağdaş öznelerinin temel sorunsallarından biri olan kimliklerin çözülmesi, 
mimarların yeni konumlanmalar üretmesi için bir fırsat olabilir mi?

Yaklaşım / Bakış / Stratejiler:


Doğası gereği mimarlığın farklı iletişim biçimleri doğurduğuna ve üzerinde mutabakata varılmış ortak kurallar olmaksızın gerçekleşmeye meyilli olduğuna inanmak; tasarım denen olguyu yeniden tanımlamak.

Duruma baştan bir tasarım öngörmek değil; koşullar, aktörler ve olanaklarla bir tasarıma ulaşmak; ‘yaratmak’ değil, ‘oluşmasına izin vermek’.


Koşul, aktör ve olanakları çoğaltarak olasılıklar uzayını genişletmek; düşünceler, bilgiler ve olanakların birbirini keşfedeceği arayüzleri bulmaya çalışmak, 
Mimarlığın kendini araçsallaştırdığı sosyal etkileşim ve iletişim biçimlerini araştırmak.

‘Yer’den doğan anlam-bağlam ilişkisinin peşine düşmek; fiziki varlığından çok, değerini tüm zamanlarda sürdürecek ve kendini çoğaltabilecek bir mimarlığın izini sürmek. 

Küresel dünyanın ‘hızlı’ beklentilerine karşı, ortamın araç ve yöntemlerini kullanarak ‘yavaş-latma’ stratejileri üretmek.

Müşteriyi birey, kurum olarak değil, ‘durum’ olarak tarif etmek.


Kutsanan ‘nesne’, ‘bina’ odaklı mimarlığın cazibesine kapılmamak; nekrofilik dürtülere ve reflekslere şüphe ile yaklaşmak.


bogachan(2)

Boğaçhan Dündaralp, mimar


Archiprix (1997), Arkitera Genç Mimar Ödülü (2004), iki Ulusal Mimarlık Ödülü (1998-2006) ve YEM (Yapı EndüstriMerkezi) Ödülü (2008) başta olmak üzere öğrencilik yıllarından başlayarak birçok mimari ödül kazandı. Sanatçı Cildo Meireles ile birlikte ‘homeless home’ projesini 8. İstanbul Bienali kapsamında hayata geçirdi (2003).Kassel-Kunsthalle Fridericianum Collective Creativity sergisi kapsamında Oda Projesi davetlisi olarak ‘Yer’den Mekan’a’ adlı sergi projesine katıldı (2005). ‘Ev: Bir Yerleşme Müzakeresi’ adlı mimarlık sergisinin editörlüğünü yaptı (2006).10. İstanbul Bienali Küratörü Hou Hanru ve Pelin Tan tarafından kurulan KAHEM Stüdyosu’na ‘masum bir eylem/innocent act’ projesi kapsamında modernizm ve mimarlıkta eleştiri üzerinde çalışmak için davet edildi (2007). Np12 evleri projesi ile “Mies Van der Rohe Awards 2007” Uluslararası mimarlık ödüllerine nomine edilen mimarlardan biri oldu.  

Londra-İstanbul mimarlık değişim programı için The Architectural Foundation (Londra) tarafından İstanbul’u temsil edecek üç genç mimardan (emerging architect) biri olarak seçildi (2009). Stefano Boeri’nin küratörlüğünü yaptığı ICIF -Iakov Chernikhov Internatıonal Foundation ‘The Challenge Of The Time’ temalı ödülü için 22 ülkeden nomine edilen mimarlardan biri olarak yer aldı.(2010) 1. Antalya Uluslararası Mimalık Bienali (2011) için ‘Deneysel Mimarlık İşleri’ kapsamında üretim yapması için davet edildi.Türkiye’den pek çok ulusal yayında projeleri ve yazıları yayınlandı, bölüm editörlüğü yaptı .Arch+,AD, WA gibi uluslarası yayınlarda çalışmaları ve yazıları ile Türkiye’den seçilen ofisler içinde yer aldı.1. İstanbul Tasarım Bienali (2012) için davet edildi. Joseph Grima küratörlüğündeki ‘Adhokrasi’ sergisi kapsamında yaptığı ‘Tokigiller Yaşam Mücadele Rehberi’ işinin yanısıra Yona Friedman’nın ‘Haliç Merkezi’ projesine sergi kapsamında yapılacak ‘müdahale’ ve Colombia Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen ‘Promiscuous Encounters’ konuşmalar serisi için davet edildi. Çalışmalarından oluşan bir seçki ‘Genç çizgiler/Young lines’ adlı kitapta (2004), Londra Mimarlık Festivali kapsamında yayınlanan; İstanbul, Kent ve Mimarlık üzerine konuşmaları; “İstanbul Para-doxa” (2010) adlı kitapta yer aldı. Çeşitli mimarlık okullarında proje ve atölye yürütücülüğü yaptı. Alternatif eğitim ortamlarının oluşmasına katkıda bulundu. XII. Ulusal mimarlık ödülleri ve sergisi (2010) seçici kurul (jüri) üyeliği başta olmak üzere ulusal, profesyonel ve öğrenci yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu. 2005’ten bu yana, mimarlık bilgi alanı içindeki çok pozisyonlu duruşu ile mimarlık ofisi ‘DDRLP’ nin yöneticiliğini yapmakta ve kent, metropol gibi katmanlı mimarlık problemleri ve farklı mimarlık ölçeklerine ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp, geliştirmeye çalışmaktadır.

BernaDundaralp_foto

Berna Ocak Dündaralp

1998 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Cengiz Bektaş ile Bektaş Özyönetim İşliği’nde çalıştı . Daha sonra 2002-2006 yılları arasında Yapı Merkezi bünyesinde bulunan Restorasyon Bölümü’nde Mehmet Demirer yönetiminde restorasyon projeleri ve uygulamaları üzerinde çalıştı. 2006-2007 yılında da Atölye Mimarlık’ta Sinan Omacan ve Rıdvan Övünç ile çeşitli projeleri birlikte ürettiler. Bugüne kadar da DDRLP mimarlık ve tasarım hizmetleri bünyesinde Boğaçhan Dündaralp ile ortak çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılından bu yana farklı büyüklük ve kapsamdaki eğitim yapıları özelinde mimari projelendirme ve uygulamalar yapmış, 2012 yılından bu yana eğitim alanından farklı disiplinlerle alternatif eğitim üzerine ortak projelerde aktif çalışmıştır. Eğitim yapıları ile ilgili ‘eğitimpedia’da yazıları bulunmaktadır.

Mesut Seçgin (2023-)

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimine devam ederken İzmir'de yarı-zamanlı çalışmaya başladı. İzmir ve İstanbul'da farklı ofislerde mimari ve iç mimari projelerde yer aldı.

Çalışma hayatı boyunca farklı tipolojilerde ve ölçeklerde( Konut, toplu konut, otel, mağaza, ofis, kamu yapıları, hipermarket projeler gibi…) projelerin tasarım, ruhsat projesi, keşif, metraj, ihale ve koordinasyon evrelerinde çalıştı. 2020 yılından bu yana Archicad ve BIM tabanlı projelerin yürütüldüğü projelerde bulunmaktadır. 2021 yılında İTU SEM'den BİM uzamanlığı sertifikasını aldı. 2023 yılında ddrlp ekibine katıldı.


Screenshot_1

Sezgi Göktepe (2017-2022)

2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nin mimarlık bölümünde lisans eğitimine başladı. 2015 bahar döneminde Berlin’de, 2016 bahar döneminde ise Roma’da eğitim gördü. 2016 yazında ise İtalya’da Luca Curci Architects (Bari) ve It’s Liquid Group (Venedik) ile deneyim kazandı. Jochen Proehl’in yürüttüğü İstanbul-Berlin Art Bridge Atölyesi kapsamında fotoğrafları BAUART Galeri’de ve MakeCity Mimarlık Festivali kapsamında Berlin Mimarlar Odası’nda sergilendi. BAU International Academy of Rome’da ‘Made in Italy’ sertifikası programına katıldı ve katılımı sonucunda ‘Award of Excellence’ ödülü Anna FENDI tarafından verildi. Venedik’te EOVASTUDIO ile ‘Sürdürülebilir Mimari Atölyesi’ne katıldı. 2017’de mezun oldu. 2016-2017 Akademik Yılı’nda bitirme projesi ile Archiprix Türkiye Mansiyon Ödülü’nü kazandı. 2017-2022 yılları arasında DDRLP mimarlık ve tasarım hizmetleri bünyesinde birçok projede mimar olarak çalışmıştır. 2019-2022 yılları arasında da DDRLP’nin sosyal medya hesaplarını yönetmiştir.

sezgi
Geçmişteki Çalışma Arkadaşlarımız:

Lale Ceylan (2009-2014), Çağrı Helvacıoğlu, İpek Kay, Ayten Başdemir (2006-2007)

Proje Bazlı Çalışma Ortaklarımız:

Ahmet Önder, Aslı K. İngin, Atılgan Algan, Aylin Öter Önder, Cenk Dereli, Ceren Balkır Övünç, Çağrı Helvacıoğlu, Dilara Has, Elif Pekin, Ezgi Yelekoğlu, Hakan Tung, Hakan Tüzün Şengün, İpek Kay, Mine Ovacık, Nevzat Sayın, Nilüfer Kozikoğlu, Oğuz Bayazıt, Orhan KolukısaPelin Tan, Sedef Tunçağ, Serheng Dellal, Tülay Atabey