2002/01: gökhan avcıoğlu / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 22-01-2002 17:46 #70 bogachan dundaralp Gökhan Avcıoğlu, medyayı oldukça iyi kullanan bir mimar...Pek çok yayında projeleri, söyleşileri, kişisel metinleri...

2002: 8. ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri / feneryolu sabit pazarı için

_ medya içeriğinin tamamını .pdf formatında görmek için tıklayınız.

2002/04: ekoloji ve mimarlık / panel

19 Nisan 2002 CUMA Saat: 18.00-20.00 PANEL Konu : Ekoloji ve Mimarlık... Çevreyi kullanan bir mimarlık Konuşmacılar : Deniz ASLAN...

2001/12: emre arolat / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 25-12-2001 12:05 #12 bogachan dundaralp Kalamış'taki konut blokları üzerinden... merhaba, Kalamış'taki konut bloğu, çevresindeki yapılaşmalardan yükseklik ve büyüklük bağlamında...

2001/11: uğur tanyeli / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 19-11-2001 13:33 #11 bogachan dundaralp nesnesini kaybeden mimar... Günümüz Türkiye ortamında,eklenen her yeni kuşak, giderek kendi üretim nesnelerini,(mimarlık pratiği...

2001/10: han tümertekin / arkitera diyalog

Arkitera Diyalog 05-11-2001 13:41 #21 bogachan dundaralp optimum evleri üzerine... birinci sorum: Optimum evlerini, önceki çalışmalarınız bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyu...

2001/05: yıldız buluşması / eleştiri

MİMARLIK, MİMARLIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ (Mİ ?) YILDIZ BULUŞMASI* SONRASI MİMARLIK ORTAMINA, MİMARLIĞI YENİDEN OKUMAYA YÖNELİK SORULAR... (Yıldız Buluşması Tasarım...

2001/02: afet bölgelerinde demontabl okul yapıları / sempozyum-sergi

_ etkinlikte yer alan proje-afet bölgelerinde demontabl okul yapıları- hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

2000/05: mimar neye yarar? / görüş-değerlendirme

Mimar neye yarar? “ ...kendimi, sosyal bir varlık olarak kavrayabilmek için mimar neye yarar ? sorusunu sormam gerekiyordu... ” bu...

2000/05: konut politikaları ve uygulamaları / sempozyum

KONUT POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU TÜRKİYE VE FRANSA ÖRNEKLERİ 1950-2000 24-25 MAYIS 2000 TAŞKIŞLA 109 İZLENİMLERİ Sempozyumun 1.gün sonunda Fransız...